Archive for februar, 2015

Referat fra medlemsmøte 5.februar 2015

SIFK
Medlemsmøte 5.2.2015.( rett etter årsmøte):
Referent: Bjørg

➡Sak 1: Hvem skal få kulturprisen 2014?
Forslag innen 2 uker etter årsmøte.
Foreningen Stavraetoi i Chania som vi har støttet før har takket for gaven .
NB husk å stryke setningen i årsmeldingen om at de ikke har takket for pengene de fikk i 2014 i årsmeldingen.
Svein foreslår at vi fortsetter å støtte denne foreningen.

➡Sak 2: Stipendordningen-Hvordan skal vi få det til å fungere slik vi hadde tenkt?
Egentlig tenkt å brukes til de som deltar på kurs og kommer tilbake å formidler det de har lært. Kan søke om å få dekket utgifter til dette. Ordningen har ikke fungert slik som intensjonen var. Ikke særlig brukt.
Meninger som kom fram i diskusjonen:
Viktig at vi har en slik ordning. Markedsføre?
Brukes til felles kurs klubben drar på f.eks. – som dansekurset på Kos? Bruke som «gulrot» for å få flere til å dra på kurs og undervise i danser en har lært når en kommer tilbake?
Vil det oppleves som forskjellsbehandling eller framheving av «noen» om det deles ut til enkeltpersoner?
Kan det brukes som støtte der noen må sponses for å være med på noe som klubben skal? Eks. Ester til Ekanger (?)
Kun årsmøte kan vedta endringer i rundt stipend ordningen. Styret diskuter saken videre og fremmer en (evt.) sak for nest årsmøte.

➡ Sak 3: Klubbkveldene. Fornøyd som de er eller gjøre noe mer?
Ha flere danselederkurs. Ta vare på nybegynnere. Invitere de nye med på danselederkurs.
Sette i gang et «sakte – gående » kurs for nybegynnere. Styre tar dette videre.
Hvem er interessert i å ta ansvar for dette?
Hva med å ha tema den første timen? Overlate det til den som har musikken og evt. legge opp en slik ordningen.
Sette opp en liste over repertoaret i papir innenfor de forskjellige land. Olav tar dette videre.

➡Sak 4: IFIN festivalen 11-13 .september.Orientering.
Innbydelsen har gått ut. Påmeldingsfristen 1.april.
Henstiller til alle i klubben å delta på festivalen.
Må være 100 deltakere for at dette skal bær seg.

Eventuelt
➡Grisefesten( sommerfesten) 2015? Lahelle også i år!! hos Sidsel og Svein).
Dato 20. Juni

➡Organisasjonsnummeret til klubben sendes alle på epost til medlemmene for bruk til grasroteandel.

➡Legge info på Facebook – Torunn fortsetter med den oppgaven?

februar 18, 2015 at 19:25 Legg igjen en kommentar

Protokoll fra årsmøte 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I SIFK 5. FEBRUAR 2015
Tilstede var 22 medlemmer
Dagsorden:
Sak 1: Innkalling og dagsorden ble godkjent

Sak 2: Svein Sæbø ble valgt til møteleder.

Sak 3: Torunn Haaland Gullichsen ble valgt til referent.

Sak 4: Karstein Jensen og Olav Finne ble valgt til å signere protokollen.

Sak 5: Årsberetningen ble godkjent ved at det blir tilføyd navn på danseinstruktøren på Kos og navnene på de som har vært med på Jubileumsboken. Den siste setningen om at vi ikke hadde fått tilbakemelding fra danseklubben i Chania, ble også vedtatt strøket, da dette berodde på en misforståelse.
Årsberetningen fra «Ester» ble godkjent.
Sak 6: Regnskapet ble godkjent.
Sak 7: Revisors beretning, ved Marianne Frellumstad ble lest opp. Hun skriver at resultatet viser et riktig bilde av klubbens økonomi.
Sak 8: Budsjettet for 2015 ble godkjent.
Sak 9: Valg: Sekretær Torunn Haaland Gullichsen gikk ut av styret og Bjørg Graven ble valgt inn. I festkomiteen var Hans Inge Bakke, Asima Dzafic, Bente Lehne og Liv Larsen på valg. Alle tok gjenvalg.
Ny revisor ble valgt, Marianne Eide Larsen.
Sak 10: Innkomne saker:
1.På vegne av festkomiteen v/ Bente Lehne var det ønske om at de blir fratatt ansvaret med å finne toastmaster og sanger til årsfesten. Det ble vedtatt at ansvaret for at dette blir gjort ligger hos styret, men at initiativet kommer fra festkomiteen.
2. Et forslag fra Bjørg Graven om å investere i et større lerret som kan brukes på f. eks kulturkvelder. Hun har sett på ett som var 180 x180. Det overlates til styret å vurdere dette.
Referent Torunn H. Gullichsen
__________________________________ __________________________________

februar 18, 2015 at 19:21 Legg igjen en kommentar

Årsberetning Ester

ÅRSBERETNING
ESTER 2014

Medlemmer: Balkansangensemblet Ester har i 2014 feiret sitt 30- års jubileum. Koret har dette året bestått av åtte sangere og en trekkspiller:
3 sopraner: Astrid Finne, Dora Moe, Toril Berg.
3 førstealter: Lone Berggreen, Lisa Grytbak, Dusanka Brancovic.
2 annenalter: Pelin Aydede, Marianne Eide Larsen.
Marianne Eide Larsen er også dirigent og klarinettist.
Trekkspiller: Grete Berge.

Øvelser: Ester holder øvelser annenhver tirsdag fra kl 19.00 – 21.15 etterfulgt av sosialt samvær og litt mat. I 2014 har vi hatt totalt 18 øvelser.

Jubileumsfeiring: Tirsdag 10. juni feiret vi våre 30 år med å invitere alle tidligere og nåværende medlemmer til en samling på Sangerloftet på Kurbadet. 16 glade sangere møttes til kaffe og kaker, sang, bildefremvisning, prat og mimring. En hyggelig kveld.
Den 13. desember holdt vi en liten jubileumskonsert på Café Thaulow. Jubileumsfeiringen ellers falt sammen med markeringen av danseklubbens 40 års-jubileum.

Opptredener: Ester har hatt disse opptredenene i 2014:
* 25.januar: Årsfesten på Kurbadet.
* 17. mai: Flere av medlemmene deltok i borgertoget under danseklubbens fane.
* September: Flere av korets medlemmer var med på danseklubbens jubileumstur til den greske øya Kos. Her ble det flere små spontan-konserter.
* 1. november: SIFKs jubileumsfest på Kurbadet. Vi hadde to avdelinger med bare sang og én avdeling med sang til danseoppvisning.
* 13. desember: Som «oppvarmingsband» for Ulaband holdt Ester en 30 minutters 30-års jubileumskonsert med á cappella-sang på Café Thaulow i Sandefjord.
Sandefjord 26. januar 2015

Marianne Eide Larsen og Lisa Grytbak

februar 18, 2015 at 19:17 Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg


Kategorier

Blog Stats

  • 8 053 hits
februar 2015
M T O T F L S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Kontakt webansvarlig